Hủy

Đầu tư sân bay Tin tức

Sân bay tư nhân: Thêm 1, bớt 2

Sân bay tư nhân: Thêm 1, bớt 2

Được kỳ vọng trở thành cú hích cho kinh tế địa phương, nhà đầu tư tư nhân đang xếp hàng chờ đầu tư hạ tầng sân bay.