Hủy
Doanh Nghiệp

BVH giải trình về lỗ thuần trong kinh doanh bảo hiểm

Thứ Năm | 16/08/2012 17:57

Ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt lý giải về khoản lỗ 227 tỷ đồng hoạt động bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2012.
 
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH, Bảo Việt) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 trước soát xét. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm 6 tháng đầu năm gây lỗ thuần 227 tỷ đồng. Hợp nhất 6 tháng đầu năm BVH lãi 741 tỷ đồng, cổ đông công ty mẹ lãi 674 tỷ đồng.

Trao đổi với GAFIN về vấn đề này, Tiến sĩ. Hoàng Việt Hà - Giám đốc Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết: " Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2012 ghi nhận 47 tỷ đồng lãi từ hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ. Theo cách tính của hệ thống kế toán Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đơn thuần bị lỗ 285 tỷ đồng là do dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ

Theo báo cáo hợp nhất trước soát xét quý II/2012 của Bảo Việt, doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt 6 tháng đầu năm đạt 2.426 tỷ đồng, chiếm 48,8% tổng doanh thu bảo hiểm.

là một khoản mục được khấu trừ khi xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Trong đó, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ đã bao gồm khoản lãi đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ dành để thực hiện trách nhiệm với khách hàng trong khi đó doanh thu từ hoạt động đầu tư không được bao gồm trong công thức xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Chính sự bất đối xứng này tạo ra khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Do tính chất của hoạt động bảo hiểm nhân thọ, không nên tách biệt lợi nhuận trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và lợi nhuận mang lại từ hoạt động đầu tư. Bởi thông qua hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới thực hiện được đầy đủ cam kết với khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu hình thành từ hoạt động đầu tư".

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Bảo Việt, 6 tháng đầu năm 2012, Bảo Việt có doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm là 4.167 tỷ đồng, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 847 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi chi phí bán hàng 136,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm 936 tỷ đồng (bao gồm lương nhân viên, nguyên vật liệu, chi phí dự phòng, khấu hao tài sản cổ định,..) thì hoạt động này gây lỗ thuần 227 tỷ đồng.

Nguồn: Bảo Việt
Nguồn: Bảo Việt

Tính riêng quý II/2012, hoạt động bảo hiểm gây lỗ thuần 138,5 tỷ đồng. Trong các kỳ báo cáo hàng quý trước đây của Bảo Việt, hoạt động bảo hiểm thường xuyên ghi nhận lỗ thuần.

Kết quả kinh doanh của Bảo Việt
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Khampha/BVH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật