Hủy
Doanh nghiệp

TBC đặt mục tiêu cổ tức năm 2013 là 10,5%

Thứ Năm | 13/06/2013 14:55

Cổ tức thanh toán cho cổ đông năm 2012 là 17%.
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Năm 2012, doanh thu thuần của TBC đạt 254.8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 139 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127,7 tỷ đồng. Cổ tức thanh toán cho cổ đông là 17%, tổng giá trị thanh toán đạt 107,9 tỷ đồng.

Năm 2013, TBC đặt mục tiêu sản xuất được 365 triệu KWh điện, doanh thu 223 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 74 tỷ đồng, cổ tức 10,5%. Giá bán điện năm nay là 573,63 đồng/KWh.

Thông qua ĐHCĐ, TBC cũng thông báo mức thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2012. Theo đó, các thành viên HĐQT và BKS nhận được thù lao 1,6 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2013, mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS là 978 triệu đồng.

Cuối cùng, Đại hội tiến hành thông qua tờ trình miễn nhiệm vào bầu bổ sung Uỷ viên HĐQT, BKS. Cụ thể, miễn nhiệm Uỷ viên HĐQT và chủ tịch HĐQT đối với ông Đại Ngọc Giang; bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành; bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Trùng Dương vào vị trí Uỷ viên HĐQT. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/6.

Như vậy, HĐQT của TBC nhiệm kì 2011 – 2016 gồm 6 thành viên là ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trọng Hiền - thành viên HĐQT, ông Vũ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Quang Quyền - thành viên HĐQT, ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Thành viên HĐQT.

Đồng thời, bầu BKS nhiệm kì 2011 – 2016 gồm 3 thành viên ông Nguyễn Minh Phương – Trưởng BKS, ông Nguyễn Đức Anh và ông Nguyễn Hùng Cường là thành viên.

Nguồn Dân Việt/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật