Hủy

Giá cổ phiếu Tin tức

  • 14/06/2017 - 22:20

    Giá cao su tăng mạnh

    Giá cao su hôm 14/6 tăng hơn 5% lên cao nhất hai tuần sau thông tin Thái Lan sẽ giúp đỡ nông dân cao su nước này và ổn định giá cả.