Hủy

Gioi luat Tin tức

  • 16/05/2014 - 07:41

    Sàn bất động sản hết thời

    Bỏ quy định bắt buộc hoạt động mua bán, cho thuê bất động sản phải thông qua sàn giao dịch, người dân sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở giá rẻ.