Hủy

Goldman Sachs Tin tức

  • 05/06/2017 - 12:30

    VNG có được lên sàn Nasdaq?

    Câu chuyện Cavico cách đây gần 10 năm cho thấy việc trụ lại sau khi niêm yết ở Nasdaq là không đơn giản.
Người Tiên Phong