Hủy

Hãng hàng không chung Tin tức

Ai đang trả cổ tức khủng?

Ai đang trả cổ tức khủng?

Hầu hết các công ty trả cổ tức trong tỉ lệ 40-60% có chung đặc điểm là duy trì được đà tăng trưởng kinh doanh, đạt biên lợi nhuận hấp dẫn.