Hủy

Kết tội Tin tức

  • 18/11/2013 - 15:28

    Dè chừng với một CEO hào nhoáng

    Tổng giám đốc điều hành hào nhoáng thường đi kèm với một công ty bị buộc tội gian trá trong sổ sách, ở càng lâu càng dễ xẩy ra.
XOR, XOR Việt Nam