Hủy

Khai cuộc Tin tức

  • 15/07/2014 - 09:56

    Sẽ bỏ giấy khai sinh

    Thẻ căn cước công dân có thể sẽ được cấp cho công dân từ khi mới sinh ra và sẽ thay thế giấy khai sinh.
  • 29/12/2013 - 13:59

    Tranh Việt cùng Larasati khai cuộc năm 2014

    Tại phiên đấu giá đầu năm 2014 có tên Mỹ thuật hiện đại và đương đại của nhà Larasati, diễn ra lúc 15h ngày 18/1/2014 ở Grand Park Orchard, Singapore, các đại diện của tranh Việt sẽ cùng khai cuộc.