Hủy

Khai trừ Đảng Tin tức

  • 15/04/2013 - 00:15

    Chủ tịch Trà Vinh xin nghỉ hưu

    Ngày 14/4, ông Trần Khiêu, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa gửi đơn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin nghỉ hưu sớm vì lý do "sức khỏe".
Người Tiên Phong