Hủy
Kinh Doanh

10 nhà đầu tư nắm 99,5% quỹ mở của ManulifeAM Việt Nam

Thứ Ba | 11/11/2014 16:03

MAFEQI, quỹ mở vừa mới đi vào giao dịch của ManulifeAM Việt Nam do 10 nhà đầu tư nắm gần hết số chứng chỉ bán được.
 

Quỹ mở mới, với quy mô 65,1 tỷ đồng, có đến 99,5% tổng tài sản do 10 nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ, theo báo cáo tháng 10 của MAFEQI.

Với tổng số nhà đầu tư là 160, nhưng có tới 150 nhà đầu tư mua chứng chỉ MAFEQI với giá trị trung bình chỉ khoảng 2 triệu đồng/nhà đầu tư!

Tỷ lệ nắm giữ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan là 50,4%.

ManulifeAM Việt Nam nhận giấy phép thành lập quỹ vào cuối tháng 10, sau khi giải thể quỹ dạng đóng trước đó nửa tháng. ManulifeAM Việt Nam không bình luận về kết quả chào bán quỹ mới.

Các quỹ mở mới thành lập tại Việt Nam nhìn chung vẫn chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia. Phần lớn các quỹ vẫn do chính công ty quản lý quỹ, đối tác hoặc một vài nhà đầu tư chính bỏ phần vốn lớn để thành lập.

Quỹ cổ phiếu VCBF-BCF của Vietcombank Fund có với 91% tổng tài sản do 10 nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ tính đến cuối Quý III/2014. Tỷ lệ này tại quỹ  ENF của Eastspring Investments là 98%. Những quỹ đã thành lập lâu hơn như VF1 hay VF1 có tỷ lệ này thấp hơn.

Nguồn Đầu tư chứng khoán

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO