Hủy
Kinh Doanh

Ban hành 28 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ Ba | 13/11/2012 18:27

Thủ tục hành chính về chào bán riêng lẻ, chào bán CP lần đầu ra công chúng của DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành CTCP được tách riêng.
 

Ngày 9/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2854/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó gồm: 28 thủ tục hành chính mới; 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 thuộc lĩnh vực chứng khoán; 5 thủ tục hành chính được bãi bỏ.

5 thủ tục hành chính được bãi bỏ là thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành CTCP, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng, chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao.

5 thủ tục hành chính được bãi bỏ này được chia nhỏ ra và được ban hành thành từng hạng mục đối với từng đối tượng riêng.

28 thủ tục hành chính mới chủ yếu là các thủ tục về việc đăng ký chào bán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty TNHH, công ty cổ phần chưa đại chúng, việc mua bán cổ phiếu quỹ, tăng giảm vốn, hợp nhất sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, đăng ký niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài, đăng ký niêm yết chứng khoán của tổ chức nước ngoài trên SGDCK Việt Nam…

Trước đó, ngày 30/05/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTC công bố 18 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Danh sách 28 thủ tục hành chính mới

Danh sách 18 thủ tục hành chính ban hành ngày 30/5/2012

Nguồn CafeF/TTVN


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong