Hủy
Kinh Doanh

BVH lãi hợp nhất 444 tỷ đồng quý I/2012, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Sáu | 18/05/2012 17:33

Chi phí quản lý tăng mạnh nhưng nhờ lợi nhuận gộp tăng 24% và chi phí tài chính giảm mạnh nên kết quả lợi nhuận BVH cao hơn cùng kỳ.
 
Tập đoàn Bảo Việt, mã BVH, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu thuần từ bảo hiểm tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 2.000 tỷ đồng trong khi chi phí chỉ tăng 10,6%. Do đó, lợi nhuận gộp của BVH tăng 24%, đạt 436 tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng tăng 18%, doanh thu tài chính tăng gần 13%. Doanh thu tài chính của BVH là 849 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu.

Chi phí bán hàng chỉ tăng gần 25 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý tăng tới 165 tỷ đồng, lên 605 tỷ đồng (tăng 37%). Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí quản lý tăng chủ yếu do chi phí nhân công tăng hơn 60 tỷ đồng và chi phí dịch vụ mua ngoài tăng hơn 70 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của BVH giảm 61%, xuống 169 tỷ đồng. Quý I năm trước, BVH trích lập 199 tỷ đồng dự phòng nhưng đến quý I năm nay, BVH được hoàn nhập 190 tỷ đồng, dẫn đến chi phí giảm mạnh.

Trừ đi các chi phí và hơn 180 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại của BVH là 444 tỷ đồng, tăng 74% so với kết quả đạt được quý I/2011.

Tính đến hết quý I/2012, tiền và các khoản tương đương tiền của BVH là 2.063 tỷ đồng, giảm 57% so với thời điểm cuối năm 2011. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 2.000 tỷ đồng lên 8.621 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của BVH
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: BVH
Nguồn: BVH

Nguồn DVT/BVH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO