Hủy
Kinh Doanh

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để Tây Bắc phát triển

Thứ Bảy | 14/12/2013 09:52

 

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các dự án ODA, NGO vào vùng Tây Bắc” diễn ra tại Phú Thọ ngày 14/12. Hội nghị do Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉnh Phú Thọ tổ chức.


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Đảng và Nhà nước đã dành cho Tây Bắc sự quan tâm sâu sắc với nhiều chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác liên lết kinh tế giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân; sản xuất nông nghiêp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ đang tăng ở nhiều bản làng, bộ mặt nông thôn miền núi đang có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn là vùng còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo 25,6%, cao gấp ba lần mức bình quân chung, số huyện nghèo nhất chiếm gần 70%, số xã đặc biệt khó khăn gần 50% của cả nước. Do xuất phát điểm thấp, chất lượng điều hành kinh tế địa phương còn nhiều bất cập, công tác quản lý nhà nước, quảng bá và thu hút đầu tư còn hạn chế, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi”.


Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉnh Phú Thọ chủ trì Hội nghị.

Theo ông Trương Xuân Cừ, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đầu tư cho phát triển vùng Tây Bắc là nhiệm vụ luôn được Chính phủ ưu tiên. Cùng với nội lực, các nguồn ngoại lực, trong đó có nguồn vốn, dự án nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, điện, viễn thông… đã góp phần làm cho bức tranh kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc có những khởi sắc mới.


Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn còn là vùng nghèo nhất cả nước, khoảng cách về thu nhập của vùng so với các vùng khác chưa được thu hẹp. Các địa phương trong vùng hầu hết chưa có khả năng tự cân đối ngân sách. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, lúng túng, hiệu quả thấp, thiếu vững chắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều yếu kém. Đời sống nhân dân các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân toàn vùng là 9,64% (giảm 0,69% so với năm 2011); thu nhập bình quân đầu người đạt 18,4% triệu đồng (toàn quốc là 32,8 triệu đồng). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 17.177 tỷ đồng, trong khi đó chi ngân sách 79.825 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao 25,6%, toàn vùng có 43/63 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, 1.128/2.545 xã đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Tây Bắc đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc – là những rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội.


Toàn cảnh Hội nghị.

“Hội nghị 'Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các dự án ODA, NGO vào vùng Tây Bắc' là sự kiện quan trọng có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy Hội nghị cần thảo luận, phân tích chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân khách quan, chủ quan về thực trạng môi trường đầu tư kinh doanh của vùng, từng địa phương, nhất là các chỉ số còn thấp như tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý ở địa phương. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục. Hội nghị là dịp tốt để các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, doanh nhân và các nhà quản lý gặp gỡ trao đổi ý kiến tìm ra mô hình thích hợp để thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết hiệu quả và bền chặt, khắc phục những hạn chế của mỗi bên, khai thác tiềm năng thế mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.


Đánh giá về tiềm năng và lợi thế vùng Tây Bắc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rẳng: Do địa bàn rộng, cơ sợ hạ tầng yếu kém nên các dự án ODA, NGO đầu tư cho Tây Bắc còn rất thấp cả về số lượng và quy mô so với các vùng khác trong cả nước. Vì vậy trong thời gian tới cần tìm ra những biện pháp hữu hiệu, huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển vùng, trọng tâm là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đào tạo lao động…


Để vùng Tây Bắc phát triển nhanh và bền vững, tiến tới hòa nhập với sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước, cần huy động mạnh mẽ các nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, yêu cầu có tính chiến lược là phải xây dựng các chính sách đầu tư phù hợp; gắn huy động các nguồn lực trong nước với huy động các nguồn lực bên ngoài; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các dự án ODA, NGO; có chính sách ưu đãi đặc biệt để thu hút vốn ODA, FDI, vốn trong nước, phát triển hợp tác kinh tế với Trung Quốc, Lào; chính sách kinh tế cửa khẩu, biên mậu…

Bài và ảnh: Nguyễn Viết Tôn

Nguồn Báo Tin Tức

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO