Hủy
Kinh Doanh

Công ty mẹ DPM lợi nhuận quý I giảm hơn 35%

Thứ Sáu | 26/04/2013 11:59

Doanh thu giảm trong khi các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận trong quý I giảm xuống còn 623 tỷ đồng.
 
Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP, mã DPM công bố kết quả kinh doanh công ty mẹ trong quý I với lợi nhuận giảm trên 1/3.

Doanh thu thuần quý này đạt 2.303,5 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 16,5%, đạt 956,02 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 72,84 tỷ đồng, giảm 46,7% so với quý I năm 2012. Chi phí tài chính tăng đột biến từ 371 triệu đồng trong quý I năm trước lên trên 29 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí tài chính trong kỳ chủ yếu là dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn gần 29 tỷ đồng.

Các chi phí bán hàng và quản lý đều tăng cao, lần lượt 35% và 51%.

Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 623 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. DPM cho biết lợi nhuận quý I giảm so với cùng kỳ năm 2012 do giá thành bình quân trong quý này tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3, tiền và các khoản tương đương tiền của DPM đạt 5.808,25 tỷ đồng, tăng trên 598 tỷ đồng so với số đầu năm.

Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: DPM
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: DPM

Nguồn Dân Việt/DPM

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO