Hủy
Kinh Doanh

CTCK có vốn từ 700 tỷ đồng mới được môi giới chứng khoán phái sinh

Thứ Năm | 21/08/2014 15:12

Công ty chứng khoán để được cấp phép tự doanh chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu từ 500 tỷ đồng trở lên.
 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố dự thảo Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường.

Theo dự thảo, chứng khoán phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai (future), hợp đồng quyền chọn (option), hợp đồng kỳ hạn (forward) và các loại chứng khoán phái sinh khác.

Công ty chứng khoán để được cấp phép tự doanh chứng khoán phái sinh phải có vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu từ 500 tỷ đồng trở lên; không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt.

Trong khi đó, để được môi giới chứng khoán phái sinh, các công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 700 tỷ đồng trở lên.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và mục tiêu phát triển trong từng thời kỳ, để đảm bảo an toàn và bền vững của thị trường, ngay cả khi được Bộ Tài chính chấp thuận, UBCKNN có thể tạm ngừng việc chấp thuận thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Dự thảo cũng quy định, công ty quản lý quỹ không được đầu tư chứng khoán phái sinh trừ trường hợp hợp đồng quản lý danh mục đầu tư ký với khách hàng ủy thác và điều lệ quỹ, điều lệ công ty đầu tư chứng khoán có điều khoản cho phép sử dụng nguồn vốn ủy thác, vốn của quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán để đầu tư vào chứng khoán phái sinh

Đồng thời, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chỉ được đầu tư chứng khoán phái sinh sau khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Trong quá trình hoạt động, Sở giao dịch chứng khoán được áp dụng một số biện pháp sau đây để ổn định thị trường và bảo vệ nhà đầu tư a) Thay đổi số phiên giao dịch, thời gian giao dịch; b) Áp dụng giới hạn lệnh, giới hạn lệnh tích lũy; c) Hạn chế mở vị thế mở mới; d) Dừng hoặc hủy bỏ các lệnh mở; đ) Các biện pháp cần thiết khác nhằm duy trì ổn định thị trường hoặc để bảo vệ nhà đầu tư.

Việc áp dụng các biện pháp ổn định thị trường nêu trên phải được UBCKNN chấp thuận.

UBCKNN sẽ lấy ý kiến các thành viên thị trường từ ngày 20/08/2014 đến ngày 12/09/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong