Hủy
Kinh Doanh

ĐHĐCĐ bất thường APS lần 2: Thông qua phương án sáp nhập

Thứ Hai | 10/11/2014 10:04

Toàn bộ người lao động của GLS tại thời điểm sáp nhập vẫn tiếp tục làm việc tại công ty sau sáp nhập.
 

Sáng ngày 08/11, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS) tổ chức tại Hà Nội đã thông qua phương án sáp nhập CTCK Sen Vàng (GLS) vào APS theo hình thức hoán đổi cổ phần. Tỷ lệ hoán đổi là 1:1.

APS dự kiến phát hành 13,5 triệu cổ phần để hoán đổi. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người có liên quan với các thành viên nói trên của APEC sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của APS sẽ không thực hiện quyền mua ưu tiên đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, GLS sẽ chấm dứt hoạt động. Toàn bộ người lao động của GLS tại thời điểm sáp nhập vẫn tiếp tục làm việc tại công ty sau sáp nhập và APS sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ GLS cũng như có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo qui định của Pháp luật.

Về đội ngũ Ban điều hành, công ty sau sáp nhập sẽ bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát của GLS nhưng việc bầu bổ sung chưa được thực hiện tại đại hội.

ĐHĐCĐ cũng thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở chính và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp với hoạt động của công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động thay đổi Điều lệ công ty nếu thấy cần thiết.

Nguồn Vietstock

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO