Hủy
Kinh Doanh

Địa ốc Hòa Bình: Lợi nhuận giảm quá nửa sau kiểm toán

Thứ Năm | 03/04/2014 20:06

Lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 53%, từ 56 tỷ đồng xuống còn 26,4 tỷ đồng.
 

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC) công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2013.

So với kết quả kinh doanh trước kiểm toán, lợi nhuận năm 2013 của Địa ốc Hòa Bình giảm quánửa, từ 56 tỷ đồng xuống còn 26,4 tỷ đồng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ), tương đương mức giảm53% (giảm 29,7 tỷ đồng). Có nhiều khoản mục sai lệch giữa báo cáo tài chính kiểm toán vàbáo cáo do công ty tự lập. Đáng chú ý là những khoản mục sau:

Doanh thu thuần kiểm toán ghi nhận giảm 54 tỷ đồng, chủ yếu do loại trừ doanh thu nội bộ 49,7 tỷđồng. Tuy nhiên, giá vốn nội bộ chỉ được loại trừ 40,8 tỷ đồng. Chính vì vậy, lãi gộp củaHBC giảm từ 326,7 tỷ đồng xuống còn 312,8 tỷ đồng sau kiểm toán.

Ngoài ra, kiểm toán điều chỉnh tăng giá vốn sang giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tỷ đồng, tăngtrích lập dự phòng phải thu khó đòi 20,2 tỷ đồng, lập thêm dự phòng trợ cấp mất việc làm 1,3 tỷđồng. Tất cả những thay đổi này khiến chi phí quản lý của doanh nghiệp của HBC tăng thêm 15,4 tỷđồng, góp phần khiến lợi nhuận sau kiểm toán giảm mạnh.

Hiện tại báo cáo kiểm toán hợp nhất của HBC được công bố không có phần Tài sảntrên bảng cân đối kế toán. Bên cạnh đó, phần thuyết minh cũng chưa thực sự đầy đủ (thiếu thuyếtminh từ số 5 đến số 32).


Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong