Hủy
Kinh Doanh

Doanh nghiệp Nhà nước tiết kiệm hơn 13.600 tỷ đồng

Thứ Sáu | 15/08/2014 16:15

Đây là số liệu được Bộ Tài chính báo cáo về kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành năm 2013 của tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
 

Báo cáo của Bộ Tài chính căn cứ vào kết quả báo cáo của 8 bộ quản lý ngành, 5 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 108 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 7 tập đoàn, tổng công ty cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Cụ thể, năm 2013 các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã đăng ký thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm với chủ sở hữu là 12.145,4 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý là 2.396,4 tỷ đồng; tiết kiệm các yếu tố chi phí khác (nguyên nhiên vật liệu, năng lượng...) là 9.749,0 tỷ đồng.

Kết quả đến hết năm 2013, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện được số tiết kiệm là 13.603,1 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch.

Nguồn CAND


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong