Hủy
Kinh Doanh

Dược phẩm OPC lãi quý II hơn 12 tỷ đồng, giảm 35%

Thứ Năm | 14/08/2014 13:55

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt gần 336 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 5% so với 6 tháng đầu năm 2013.
 
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu hợp nhất quý II đạt hơn 162 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán quý này tăng 15%, đạt hơn 79 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận gộp tăng 12%, đạt gần 83 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý II tăng nhẹ trong khi chi phí tài chính tăng hơn 7%. Các loại chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh, lần lượt tăng 42% và 22%, đạt 53,4 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2014 đạt 12,21 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý II tương ứng đạt 954 đồng, giảm 34,5%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt gần 336 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 34 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 5% so với 6 tháng đầu năm 2013.

Hàng tồn kho hết kỳ giảm từ 192,5 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn 186,7 tỷ đồng. Trong đó, 130 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho luân chuyển đã được sử dụng để thế chấp cho các khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng tại ngày 30/6/2014.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ hơn 59 tỷ đồng, tăng 98% so với số đầu kỳ, trên vốn điều lệ gần 129 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/OPC)
Một số chỉ tiêu kinh doanh. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Gafin/OPC)

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới