Hủy
Kinh Doanh

Hà Nội triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thứ Bảy | 02/02/2013 14:00

UBND Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015).
 

UBND Hà Nội vừa ban hành văn bản số 23/KH-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố (TP).

Theo đó, sau khi TP công bố quy hoạch, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất, ngay trong tháng 2/2013,trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp TP phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệmhoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu2011-2015, báo cáo Sở TN&MT (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định. Sở TN&MT có tráchnhiệm trình UBND Thành phố xét duyệt trong tháng 7/2013.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với Sở TN&MT, UBND các quận, huyện, thị xã trongviệc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao. UBND cácquận, huyện, thị xã có trách nhiệm chủ trì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địaphương theo quy định.

Nguồn Hà Nội mới


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới