Hủy
Kinh Doanh

MCP dự kiến năm 2012 cổ tức từ 18% trở lên

Thứ Năm | 05/04/2012 15:53

Công ty sẽ xin ý kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 10:3, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 134,35 tỷ đồng.
 

Công ty cổ phần In và bao bì Mỹ Châu, mã MCP, công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

MCP sẽ trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng và cổ tức từ 18% trở lên.

Trong năm 2012, MCP sẽ đầu tư thêm máy xếp lon, máy cắt phôi thân tự động và máy ghép mí hộp bánh, máy hàn thân lon, tổng giá trị đầu tư khoảng 5 triệu USD tương đương 110 tỷ đồng. Nguồn vốn để thực hiện gồm 70% vốn vay ngân hàng; 30% là vốn chủ sở hữu có được do việc huy động vốn của các cổ đông; nâng dần vốn điều lệ của công ty lên 200 tỷ vào năm 2016.

Công ty sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu 3,1 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 103,4 tỷ đồng lên 134,35 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị công ty cũng đề xuất trình Đại hội cổ đông thường niên việc chia cổ tức 2011 với tỷ lệ 22% thành 3 đợt, đợt 1 tỷ lệ 8%/vốn điều lệ cũ, đợt 2 tỷ lệ 8%/vốn điều lệ mới (đã chia đợt 1 và 2) và đợt 3 tỷ lệ 6%/vốn điều lệ mới.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong