Hủy
Kinh Doanh

Mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 dự kiến là 4% GDP

Mai Châu Thứ Bảy | 27/11/2021 12:07

Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỉ đồng. Ảnh: TL.

Theo Dự toán ngân sách nhà nước 2022, Quốc hội quyết nghị Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỉ đồng.
 

Tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội quyết nghị Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỉ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỉ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỉ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), bao gồm bội chi ngân sách Trung ương là 347.900 tỉ đồng, tương đương 3,7% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỉ đồng, tương đương 0,3% GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỉ đồng.

Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung 40.322 tỉ đồng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á để bổ sung 40.322 tỉ đồng dự toán chi thường xuyên năm 2021 từ nguồn viện trợ này cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An.

Ảnh: TL.
Quốc hội cho phép chuyển nguồn 16.000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: TL.

Trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Quốc hội cho phép chuyển nguồn 16.000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỉ đồng.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ khẩn trương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh cắt, giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân cao, thúc đẩy tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Sóng đầu tư Nhật Bản vẫn chảy mạnh vào Việt Nam


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới