Hủy
Kinh Doanh

NHNN đã phê duyệt phương án tái cơ cấu 18 ngân hàng thương mại

Thứ Năm | 02/10/2014 09:28

NHNN đang rà soát, đánh giá và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý thông qua giải thể, phá sản một số TCTD phi ngân hàng quá yếu kém.
 

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng của Chính phủ.

Theo Báo cáo này, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhận được 24/24 phương án tái cấu trúc đối với các ngân hàng thương mại hoạt động bình thường. Trong đó, NHNN đã phê duyệt 18 phương án, đang chỉ đạo hoàn thiện các phương án còn lại để phê duyệt.

Các ngân hàng tập trung củng cố, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường năng lực tài chính, quản trị, hoạt động và năng lực cạnh tranh. Một số ngân hàng đang thực hiện sáp nhập, mua lại TCTD khác để tăng quy mô và khả năng cạnh tranh.

Về kết quả cơ cấu lại khối TCTD phi ngân hàng, năm 2013 có 2 công ty tài chính đã được hợp nhất, mua lại bới 2 ngân hàng thương mại, giải thể và 1 công ty tài chính đã được NHNN ủng hộ chủ trương bán lại cho tổ chức khác. NHNN cũng đã rút giấy phép 1 công ty cho thuê tài chính.

Hiện nay đa số các TCTD phi ngân hàng đã trình hoặc đang hoàn thiện phương án để trình NHNN phê duyệt. NHNN đã nhận 11/11 phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động bình thường. Trong đó, Thống đốc NHNN đã phê duyệt 8 phương án.

Đối với một số TCTD phi ngân hàng quá yếu kém, chi phí cơ cấu lại quá lớn so với lợi ích đem lại từ việc duy trì hoạt động, NHNN đang rà soát, đánh giá và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý thông qua giải thể, phá sản.

Báo cáo cũng cho biết, một số Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước đang trong quá trình đám phán bán lại công ty tài chính cho nhà đầu tư khác.

Đồng thời, NHNN đã có văn bản gửi đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước (là chủ sở hữu hoặc cổ đông lớn) chỉ đạo các TCTD này hoàn thiện phương án tái cơ cấu lại trình NHNN phê duyệt, bao gồm cả việc các đơn vị này thực hiện thoái vốn khỏi TCTD.

Báo cáo nhấn mạnh, việc xử lý những tồn tại, yếu kém về tài chính và hoạt động ở một số TCTD, nhất là các TCTD thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước chưa được triển khai quyết liệt. Quy mô và năng lực cạnh tranh của nhiều TCTD chưa được cải thiện mạnh mẽ, năng lực quản trị, điều hành của nhiều TCTD còn hạn chế, phải mất nhiều thời gian để thực hiện đầy đủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Nhiều giải pháp hỗ trợ tái cơ cấu TCTD, xử lý nợ xấu chưa được triển khai đồng bộ và sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong tái cơ cấu và xử lý nợ xấu chưa chặt chẽ.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong