Hủy
Kinh Doanh

Nhựa Bình Minh giảm lợi nhuận sau thuế 870 triệu đồng sau kiểm toán

Thứ Năm | 17/04/2014 14:14

Sự chênh lệch trước va sau kiểm toán không đáng kể do kiểm toán chủ yếu phân loại lại các tài khoản trong báo cáo kết quả kinh doanh.
 

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểmtoán của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) cho thấy tổng lợi nhuận trước thuế đã tăng3,52 tỷ đồng sau kiểm toán lên 499,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 870 triệuđồng do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng. Sau kiểm toán, lợi nhuận sauthuế của BMP đạt 369,93 tỷ đồng.

Kiểm toán đã thực hiện các bút toánđiều chỉnh liên quan đến các khoản mục sau:

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm4,18 tỷ đồng do các khoản nộp phạt liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp bịtruy thu, phạt nộp chậm, phạt vi phạm hành chính được điều chuyển từ chi phí quảnlý doanh nghiệp sang chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.

Thu nhập khác tăng 18,5 triệu doBMP thực hiện điều chỉnh BHXH. Chi phí khác tăng thêm 680,11 triệu đồng do nhậnkhoản chi phí quản lý doanh nghiệp chuyển sang. Các điều chỉnh này dẫn tới việclợi nhuận trước thuế tăng 3,5 tỷ đồng sau kiểm toán.

Bên cạnh đó, việc thuế thu nhậpdoanh nghiệp bị truy thu được chuyển sang chi phí thuế thu nhập doanh nghiệptrong năm 2014 cũng giảm lợi nhuận thêm 4,4 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảmmạnh do tăng chi phí thuế TNDN đã dẫn tới giảm lợi nhuận sau thuế 870 triệu đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO