Hủy
Kinh Doanh

Quý IV/2015 sẽ phê duyệt xong toàn bộ phương án cổ phần hóa

Chủ Nhật | 11/01/2015 20:06

Đây là nội dung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.
 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành bằng được kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014-2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Cụ thể, đối với DN chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, trong Quý I/2015 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và xác định giá trị DN, phấn đấu trong Quý III/2015 công bố giá trị DN và Quý IV phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với DN đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, cần tổ chức ngay việc xác định giá trị DN, phấn đấu trong Quý II/2015 tất cả đều công bố được giá trị DN và Quý III/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với DN đang xác định giá trị DN, phấn đấu đến Quý I/2015 tất cả đều công bố được giá trị DN và cuối Quý II/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với DN đã công bố giá trị DN, trong Quý I/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Những DN có điều kiện thì thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) theo quy định hiện hành. Những DN chưa có điều kiện IPO ngay thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý DN, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch tập đoàn kinh tế phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2014-2015; trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Xử lý nghiêm lãnh đạo DN không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước...

Phó Thủ tướng lưu ý, sau khi cổ phần hóa, các DN đủ điều kiện phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các DN đã IPO nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt như phương án đề ra, cần tiếp tục bán cổ phần...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014, các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2015 (trình trong quý I/2015); phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu DNNN trực thuộc giai đoạn 2016-2020 (trình chậm nhất trong quý III/2015).

Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN, tính đến 25/12/2014, cả nước đã cổ phần hóa 143 doanh nghiệp (gấp 2 lần năm 2013) trong tổng số 432 DNNN phải cổ phần hóa trong 2 năm 2014- 2015. Cùng với cổ phần hóa, việc các DNNN thoái vốn đầu tư ngoài ngành cũng mang lại lợi nhuận cho Nhà nước khi thoái hơn 6.050 tỷ đồng giá trị sổ sách (chiếm 30% tổng số vốn phải thoái và gấp 6 lần năm 2013) thì thu về hơn 8.000 tỷ đồng, tức là bán 1 đồng vốn nhà nước thì thu về được 1,3 đồng.

Nguồn TBNH


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong