Hủy
Kinh Doanh

SHN: Khả năng tiếp tục hoạt động phụ thuộc việc thu nợ tại công ty Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân

Thứ Ba | 20/08/2013 21:49

Các khoản phải thu quá hạn thanh toán liên quan đến Beta BQP và ông Quân là 238 tỷ đồng. Công ty đã trích lập dự phòng số tiền 166,6 tỷ đồng.
 
Theo báo cáo kết quả công tác soát xét về báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội ( SHN) trong nửa đầu năm 2013, khoản công nợ phải thu liên quan đến công ty cổ phần Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất là 238 tỷ đồng. SHN đang trích lập dự phòng 70% giá trị.

Ông Nguyễn Anh Quân đang có lệnh truy nã đồng thời tài sản đảm bảo cho khoản công nợ này là số cổ phần tại công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc đang trong quá trình làm việc để chuyển nhượng.

Trong năm 2012, theo biên bản thỏa thuận ngày 20/11/2012 với công ty, gia đình ông Nguyễn Anh Quân và công ty cổ phần Tam Đảo mới dùng số cổ phần của công ty cổ phần Bê tông thép Ninh Bình giá trị 45 tỷ đồng thanh toán cho SHN thay cho ông Nguyễn Anh Quân. Số cổ phần này Tam đảo mới nhận chuyển nhượng từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện các bên liên quan vẫn đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để chuyển số cố phần cho công ty.

Do việc chuyển nhượng đang được tiến hành và không có cơ sở để định giá được giá trị của các cổ phần này nên không đánh giá được khả năng thu hồi của toàn bộ khoản công nợ nói trên cũng như tính hợp lý của mức trích lập dự phòng.

Các khoản phải thu liên quan đến tài sản chờ thu hồi trị giá 30,3 tỷ đồng, ứng tiền góp vốn đầu tư bất động sản trị giá hơn 10,3 tỷ đồng, khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trị giá hơn 6,1 tỷ đồng, các khoản tạm ứng trị giá hơn 49,9 tỷ đồng và các khoản đầu tư dài hạn khác trị giá hơn 92,7 tỷ đồng đơn vị kiểm toán không có đủ thông tin để đánh giá khả năng giảm giá trị của các khoản tài sản trên.

Đến thời điểm lập báo cáo soát xét, đơn vị kiểm toán cũng chưa thể thu thập được các biên bản đối chiếu xác nhận số dư tại ngày 31/12/2012 của hơn 30 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác (chiếm 30% các khoản đầu tư dài hạn khác tại thời điểm cuối năm 2012).

Tại ngày 30/06/2013 gồm tổng công nợ phải trả của công ty là 251 tỷ đồng, tổng tài sản ngắn hạn 196,6 tỷ đồng. Trong đó các khoản phải thu liên quan đến Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân là 238 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán, công ty đã trích lập dự phòng số tiền 166,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 313,7 tỷ đồng.

Vì vậy, đơn vị kiểm toán là công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY lưu ý khả năng hoạt động của công ty đang phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản công nợ liên quan đến Beta BQP và ông Nguyễn Anh Quân cũng như khả năng thu xếp thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO