Theo đó, số dư quỹ BOG đến hết quý 2/2014 ước khoảng hơn 1.594 tỷ đồng, trong đó: số trích quỹ BOG trong quý 2/2014 ước khoảng hơn 1.136 tỷ đồng. Số sử dụng quỹ BOG trong quý 2/2014 ước khoảng hơn 388 tỷ đồng. Số liệu điều chỉnh theo Báo cáo tài chính năm 2013 là hơn 4 tỷ đồng.

Trong tổng số dư quỹ tính đến ngày 30/6, tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) số dư quỹ ước khoảng hơn 1.000 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội ước khoảng 167 tỷ đồng; công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigonpetro) ước khoảng 146 tỷ đồng.

Riêng Tổng công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) số dư quỹ đang âm khoảng 144 tỷ đồng; công ty cổ phần lọc hóa dầu Việt Nam hiện tại âm hơn 29 tỷ đồng và công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam số dư quỹ âm khoảng 13 tỷ đồng. Trước đó, số dư quỹ BOG đến hết quý 1/2014 ước khoảng hơn 842 tỷ đồng./.