Hủy
Kinh Doanh

Sợi Thế Kỷ: Doanh thu quý I giảm hơn 14%

Thứ Sáu | 05/06/2015 12:37

Doanh thu thuần quý này đạt 317,4 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,4 tỷ đồng, giảm 3%.
 

Theo Báo cáo tài chính quý I/2015 của CTCP Sợi Thế Kỷ, doanh thu thuần quý này đạt 317,4 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng cũng giảm 16%, lợi nhuận gộp giảm 4,3%. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 13,6%.

Doanh thu tài chính trong quý tăng mạnh, tăng gần 617%, đạt 3,8 tỷ đồng. Trong khi chi phí bán hàng giảm nhẹ thì chi phí tài chính tăng gấp đôi và chi phí quản lý cũng tăng.

Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 25,41 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ kéo theo EPS tương ứng chỉ 608 đồng.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 1.322 tỷ đồng, tăng hơn 77 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, lượng tiền mặt ở mức hơn 24,5 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đạt 159 tỷ đồng, giảm gần 25 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt gần 248 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng.

Năm 2015, Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch đạt doanh thu 1.694,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 148,8 tỷ đồng. Như vậy, Sợi Thế Kỷ đã đạt 19% kế hoạch doanh thu và 22% lợi nhuận trước thuế của năm.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Trường Văn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong