Hủy
Kinh Doanh

SQC trình tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng

Thứ Ba | 21/05/2013 11:50

Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt và 9,09% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
 

Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông tổ chức ngầy 2/6.

Hội đồng quản trị trình kế hoạch 2013 với doanh thu đạt 664,4 tỷ đồng, giảm gần 9% so với thực hiện năm 2012. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 34 tỷ đồng, giảm 79% so với thực hiện năm 2012.

Năm nay, Hội đồng quản trị cũng trình kế hoạch đầu tư bao gồm các hạng mục chưa thực hiện trong năm 2012 với tổng vốn đầu tư 260 tỷ đồng.

Trong đó, đầu tư phát triển các mỏ titan mới dự kiến vốn đầu tư 50 tỷ đồng; thực hiện các dự án nâng cấp và mở rộng nhà xưởng với 30 tỷ đồng; phần còn lại dự kiến sẽ đầu tư lò 4 và 5 nếu điều kiện kinh tế và thị trường thuận lợi.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2012, Hội đồng quản trị trình cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 13,09% bao gồm 2 đợt.

Công ty sẽ chi 44 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để thanh toán cổ tức bằng tiền, tương đương tỷ lệ 4%. Tiếp theo, công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9,09%, tương đương 11 cổ phiếu được them 1 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ theo đó dự kiến tăng từ 1.100 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.
Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trình Đại hội cổ đôngNguồn: SQC Đơn vị: tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: SQC

Nguồn Dân Việt/SQC


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới