Hủy
Kinh Doanh

Thép Nam Kim lợi nhuận sau thuế quý II đạt 26 tỷ đồng, tăng 46%

Thứ Tư | 23/07/2014 11:39

Liên tục có lãi nhưng đến ngày 30/6/2014, Công ty vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 3 tỷ đồng.
 

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG) công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý II của công ty tăng 31%, đạt 1.531 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng nhẹ 4% do giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn doanh thu.

Theo giải trình của công ty, giá thép trên thị trường năm 2014 ổn định hơn nhiều so với năm 2013, do đó tác động tốt đến giá thành sản phẩm đầu ra.

Quý II năm nay, công ty có khoản lợi nhuận khác gần 5 tỷ đồng, so với 260 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của Thép Nam Kim đạt 26 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Công ty đã đẩy mạnh mở rộng thị trường, thị phần xuất khẩu sản phẩm hàng hóa đến thị trường các nước, đến này đã ổn định và kết quả doanh thu đạt giá trị cao. Đồng thời, thị phần trong nước theo từng khu vực địa lý tăng, dẫn đến doanh thu tăng, lợi nhuận tăng.Các chi phí khác thay đổi không nhiều so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 3.001 tỷ đồng doanh thu và 36 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng


Năm 2014, NKG đặt kế hoạch 4.800 - 5.000 tỷ đồng doanh thu và 50 - 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Hàng tồn kho tới cuối quý II/2014 giảm không đáng kể, ở mức hơn 804 tỷ đồng. Vay và nợ ngắn hạn cũng ít thay đổi với gần 589 tỷ đồng, vày và nợ dài hạn hơn 114 tỷ đồng, xuống 465 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong