Hủy
Kinh Doanh

Tổng hợp tin kết quả kinh doanh quý III ngày 27/10/2014

Thứ Ba | 28/10/2014 07:29

9 tháng đầu năm, GDT lợi nhuận tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận VIP gần 24 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm...
 
Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT): Quý III/2014, doanh thu công ty đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 16,25 tỷ đồng, tăng 30%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 65,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 39% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã KSB): Doanh thu quý III/2014 đạt 165 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,16 tỷ đồng, tăng 30%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 72 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 20% so với 9 tháng đầu năm 2013.

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP): Doanh thu thuần quý III/2014 đạt 190 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIPCO đạt 525,9 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 15% so với cùng kỳ và bằng 71% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng giảm từ 23% xuống 18%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 23,95 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ (136 tỷ đồng) do cả hoạt động kinh doanh chính và lợi nhuận khác.

Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4): Quý III/2014, công ty đạt doanh thu 183 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,21 tỷ đồng, tăng lần lượt 71% và 41% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, SD4 đạt gần 554 tỷ đồng doanh thu, tăng 89,3% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế của SD4 đạt hơn 15,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc (mã KTB): Doanh thu quý III/2014 đạt 33 tỷ đồng, tăng 19 lần so với quý III/2013; lợi nhuận sau thuế đạt 1,45 tỷ đồng, giảm 36 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu đạt 94 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,1 tỷ đồng, tăng lần lượt 2 lần và 37 lần so với 9 tháng đầu năm 2013.

Công ty Cổ phần Nhà Thủ Đức (mã TDH): Quý III/2014, doanh thu thuần tăng nhẹ so với quý III/2013, đạt hơn 56 tỷ đồng. Sau khi trừ khoản chi phí thuế TNDN hiện hành (âm gần 1 tỷ đồng), công ty lãi 2.38 tỷ đồng, giảm 83% so với quý 3/2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, TDH đạt doanh thu thuần hơn 176 tỷ đồng và lãi ròng 18 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã .SHP): Doanh thu quý III/2014 đạt 220 tỷ đồng (quý III/2013 đạt 56 tỷ đồng); lãi 101,7 tỷ đồng, gấp 3 lần quý 3/2013. 9 tháng đầu năm, SHP lãi ròng 162 tỷ đồng, bằng 2,2 lần cùng kỳ. EPS 9 tháng của SHP đạt 1.732 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC): Doanh thu quý III/2014 đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 20% so với quý III/2013. Lãi gộp cũng tăng tương ứng từ 102 tỷ lên 121 tỷ đồng. Lợi nhuận quý chỉ tăng từ 12,3 tỷ lên 14 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Savico đạt 5.411 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới