Hủy
Kinh Doanh

TPHCM phát hiện hơn 337 tỷ đồng sai phạm

Chủ Nhật | 05/10/2014 20:17

9 tháng, TPHCM thực hiện thanh tra 280 đơn vị trên địa bàn, phát hiện 69 đơn vị có sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế hơn 337 tỷ đồng.
 

Báo cáo của UBND TPHCM về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn 9 tháng đầu năm cho biết, TPHCM đã thực hiện 207 cuộc thanh tra từ đầu năm tới nay.

Trong 207 cuộc thanh tra, có 127 cuộc thực hiện theo kế hoạch và 80 cuộc thực hiện đột xuất. Về tiến độ, đã ban hành kết luận thanh tra 125 cuộc và số còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Kết quả thanh tra đã phát hiện 69/280 đơn vị có sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế là trên 337 tỷ đồng.

Kiến nghị thu hồi trên 326 tỷ đồng đồng, đến nay đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 214 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể và 98 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ nghiêm trọng.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thành phố đã tổ chức tiếp 32.868 lượt (tiếp thường xuyên 26.081 lượt, lãnh đạo tiếp 6.699 lượt), so với cùng kỳ giảm 4.030 lượt (11%).

Tiếp nhận 3.846 đơn khiếu nại, tố cáo, so với cùng kỳ giảm 924 đơn (19%). Đã xử lý 3.804 đơn (98%); trong đó xử lý chuyển trả lưu 1.100 đơn, để lại giải quyết 2.704 đơn (2.510 đơn khiếu nại và 194 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền, hiện đã giải quyết 1.982 đơn khiếu nại (79%) và 145 đơn tố cáo (75%).

Việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chậm, trong 9 tháng mới thực hiện xong 486/714 quyết định đạt 68%; đang xem xét thực hiện 228 quyết định. Hiện Thanh tra Thành phố đang tiến hành thanh tra việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tổ chức trong việc chậm thực hiện.

Cũng trong 9 tháng, trên địa bàn TPHCM có 52 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Đến nay, đã có 19 vụ cơ bản giải quyết xong, đủ điều kiện thông báo chấm dứt, trong đó 15 vụ đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét kết luận, 33 vụ đang giải quyết hoặc rà soát lại.

Theo UBND TPHCM, từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh việc thanh tra diện rộng về nợ đọng vốn đầu tư và thanh tra việc chấp hành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đôn dốc các cơ quan thực hiện các kết luận sau thanh tra và chỉ đạo xử lý của UBND Thành phố, kiên quyết thu hồi tiền, tài sản chiếm dụng, thất thoát nộp ngân sách nhà nước.

Nguồn Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong