Hủy
Kinh Doanh

Từ 1/3, áp dụng cơ chế chuyển nhượng cho cổ phiếu hủy niêm yết

Thứ Sáu | 01/02/2013 19:48

Nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký tại thành viên lưu ký, ký gửi chứng khoán trước khi đề nghị thực hiện chuyển quyền sở hữu.
 
Năm 2012, thị trường có 21 cổ phiếu bị hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp (BAS, CAD, VKP), vi phạm công bố thông tin hay như MKP hủy niêm yết vì muốn rũ bỏ vốn ngoại (mặc dù làm ăn vẫn có lãi). Khi cổ phiếu bị hủy niêm yết cổ đông vẫn là đối tượng thiệt thòi nhất vì trước đó không có quy chế giao dịch.

Ngày 31/1/2013, UBCK đã ban hành Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Công ty đại chúng đã đăng ký tại TTLKCK Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở GDCK, tạo cơ sở pháp lý cho các cổ phiếu hủy niêm yết, các cổ phiếu đã lưu ký nhưng rút niêm yết được chuyển nhượng một cách dễ dàng.

Quy chế này chính thức có hiệu lực từ 1/3/2013.

Hai loại chứng khoán áp dụng bao gồm:

Chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch trên các SGDCK

Chứng khoán của các công ty đại chúng bị SGDCK hủy niêm yết, hủy đăng ký giao dịch

Không áp dụng với:

Chứng khoán thuộc diện phải đưa vào giao dịch tại thị trường có tổ chức (sau 1 năm chào bán chứng khoán ra công chúng) và đã nộp hồ sơ niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán tại SGDCK.

Các trường hợp chuyển quyền sở hữu do thừa kế, cho, biếu tặng, CTCK mua cổ phiếu lô lẻ, công đoàn mua lại cổ phiếu ưu đãi của cán bộ nhân viên, cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng; chuyển quyền sở hữu theo quyết định có hiệu lực của Tòa án, do chia tách sáp nhập, hợp nhất, do góp vốn vào cổ phiếu vào doanh nghiệp…

Các nhà đầu tư muốn chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải mở tài khoản lưu ký tại các thành viên lưu ký (TVLK - công ty chứng khoán mở tài khoản) và ký gửi chứng khoán trước khi đề nghị thực hiện chuyển quyền sở hữu.

Công ty đại chúng phải ủy quyền cho VSD thực hiện việc chuyển quyền sở hữu đối với chúng khoán của công ty theo quy chế này.

Về quy trình thực hiện:

Đầu tiên, khi có nhu cầu chuyển quyền sở hữu, NĐT đến làm thủ tục tại TVLK nơi nhà đầu tư bên chuyển quyền sở hữu mở tài khoản lưu ký.

Tiếp theo, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, TVLK bên chuyển nộp hồ sơ cho VSD và nhập thông tin vào hệ thống VSD thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Thời gian VSD xử lý hồ sơ là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ,

Nếu không chấp thuận VSD sẽ có thông báo, nếu chấp thuận VSD gửi văn bản thông báo cho TVLK bên chuyển quyền sở hữu và TVLK bên nhận chuyển quyền sở hữu, trong đó ghi rõ ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu.

TVLK bên chuyển sở hữu và TVLK bên nhận chuyển quyền sở hữu thực hiện hạch toán chứng khoán chuyển quyền sở hữu tương ứng vào tài khoản của các nhà đầu tư.

Khi thực hiện thì TVLK (công ty chứng khoán) bên chuyển quyền sở hữu và TVLK bên nhận phải đóng phí giao dịch ngoài hệ thống của Sở, ngoài ra TVLK bên chuyển quyền sở hữu có trách nhiệm thay mặt NĐT khấu trừ thuế và đóng thuế (nếu có).

Nguồn CafeFCập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới