Hủy
Kinh Doanh

Ủy ban chứng khoán lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Nghị định 58 về nới room

Thứ Sáu | 23/01/2015 14:23

Dự thảo quy định tỷ lệ sở hữu tối đa không vượt quá tỷ lệ sở hữu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 58).

Theo đó, tại khoản 3, điều 1 của dự thảo Nghị định này, liên quan tới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty (nếu có), nhưng tối đa không vượt quá tỷ lệ sở hữu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo cũng quy định, đối với công ty đại chúng hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm cả một số ngành nghề, lĩnh vực có quy định khác nhau về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đó thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty (nếu có) nhưng tối đa không vượt quá mức của ngành nghề, lĩnh vực có quy định tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thấp nhất.

Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế chứng chỉ các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của Công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu không có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, chứng chỉ lưu ký, trừ trường hợp điều lệ của tổ chức phát hành có quy định khác.

Trước đó, trả lời Đầu tư chứng khoán, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường - Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cho biết, việc đề xuất nới room theo hình thức quyết định của Thủ tướng sẽ đảm bảo khả năng thực thi nhanh hơn so với Nghị định. Về nội dung điều chỉnh, dự thảo cho phép tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được phép mua nắm giữ trên 49% đến 100% vốn của công ty chứng khoán trog nước trong nước.

Đối với công ty đại chúng, dựa trên các danh mục phân ngành lĩnh vực kinh doanh hạn chế đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Luật Đầu tư, ông Sơn cho biết, tiếp tục đề xuất thí điểm cho phép nhà đầu tư ngoại được nắm giữ đến 60% vốn của công ty niêm yết.

Nguồn DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO