Hủy
Kinh Doanh

Vinamilk có giá trị lớn nhất danh mục chứng khoán của E1VFVN30 tại ngày 22/9

Thứ Ba | 30/09/2014 16:45

Số lượng cổ phiếu trong danh mục là hơn 6,3 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị các chứng khoán trong danh mục tại ngày 22/09/2014 là 190,9 tỷ đồng.
 
Tại ngày 22/09/2014, trong 30 cổ phiếu của danh mục, 10 cổ phiếu có giá trị lớn nhất trong danh mục chiếm đến gần 70% giá trị danh mục. Các mã cổ phiếu gồm VNM (19,42 tỷ đồng), MSN (17,66 tỷ đồng), STB (15,55 tỷ đồng), VIC (15,52 tỷ đồng), HPG (14,95 tỷ đồng) ...

Cổ phiếu VNM MSN có giá trị lớn nhất trong danh mục. Thời điểm 22/09/2014, quỹ đang nắm giữ gần 180 nghìn cổ phiếu VNM và hơn 214 nghìn cổ phiếu IJC.

Các cổ phiếu có giá trị dưới 1 tỷ đồng trong danh mục là HCM (0,95 tỷ đồng) và IJC (0,85 tỷ đồng). Quỹ ETF VFMVN30 giữ 24,6 nghìn cổ phiếu HCM và 62,6 nghìn cổ phiếu IJC.

Kỳ báo cáo ngày 26/09/2014, giá trị tài sản ròng của quỹ là 202,86 tỷ đồng, giảm 0,53% so với ngày 25/09/2014.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO