Hủy
Kinh Doanh

Xây dựng Hòa Bình: Đợi doanh thu lớn ở quý tiếp theo

Lê Trang Thứ Tư | 01/11/2017 08:39

Hòa Bình Group

Quý III, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt 4.203 tỷ đồng, tăng 43%; lợi nhuận thuần đạt 271,6 tỷ đồng, tăng 21% so với quý III/2016.
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hose:HBC) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất quý III/2017. Theo đó, doanh thu hoạt động xây dựng tăng và lợi nhuận khác đã giúp cho lợi nhuận trước thuế trong kỳ tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Quý III, doanh thu thuần của HBC đạt 4.203 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần giữ vững ở mức 10%, tương đương cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, doanh thu tài chính tăng 13% ghi nhận từ việc tăng khoản lãi bán hàng trả chậm, chậm thanh toán và có phần cổ tức, lợi nhuận được chia mà cùng kỳ năm trước không có. Ngoài ra quý III, HBC cũng ghi nhận lợi nhuận khác đột biến, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước. Không có thông tin thuyết minh cho khoản lãi đột biến này.

Như vậy trong quý III, HBC đạt lợi nhuận sau thuế 238,2 tỷ đồng, tăng 32% cùng kỳ năm trước.

Xay dung Hoa Binh: Doi doanh thu lon o quy tiep theo
Nguồn: Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Tại ngày 30.9, số dư phải thu ngắn hạn khách hàng đã giảm 25,2% so với đầu năm, từ mức 2.251 tỷ đồng xuống mức 1.683,7 tỷ đồng; phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng đạt 5.152 tỷ đồng, tăng từ mức 2.904 tỷ đồng (đầu năm 2017). Điều này cho thấy, HBC quản lý chặt hơn công nợ với khách hàng và một lượng doanh thu lớn đang chờ ghi nhận trong các quý tiếp theo khi HBC hoàn tất các thủ tục hoàn công cho công trình.

Tại ngày 30.9, tổng tài sản của HBC đạt hơn 13.417 tỷ đồng, tăng 17,2% so với hồi đầu năm.

Hàng tồn kho cuối kỳ đạt 1.299 tỷ đồng, tăng khoảng 70 tỷ đồng trong 9 tháng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 602 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.288,5 tỷ đồng.

Nguồn Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO