Hủy

Lạc quan Tin tức

  • 08/05/2017 - 12:30

    Đầu tư tư nhân vẫn lạc quan

    78% ý kiến phản hồi vẫn nhận định tích cực về nền kinh tế cũng như về triển vọng đầu tư tư nhân tại Việt Nam trong 12 tháng tới.