Hủy

Linh lan Tin tức

  • 12/06/2014 - 06:34

    Tướng lĩnh Thái Lan thăm Trung Quốc

    Một phái đoàn quân sự Thái Lan đã sang Trung Quốc (TQ) hôm qua để thảo luận vấn đề an ninh khu vực và hoạt động huấn luyện chung.