Hủy

Lý Tự Trọng Tin tức

  • 03/08/2012 - 14:26

    Vinaplast thoái vốn để trả cổ tức

    Vinaplast sẽ chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 43 tỷ đồng tại Youlchon Vina, số tiền trên được gửi ngân hàng nhằm lấy lãi trả cổ tức.