Hủy

Netflix Tin tức

 • 21/10/2020 - 16:33

  Vietnam to tax Netflix’s local revenues

  The General Department of Taxation has asked streaming giant Netflix to furnish details about its revenues in Vietnam since its entry in 2016 to assess its taxes.
 • 11/01/2019 - 07:00

  “Thủ đoạn” của Netflix

  Netflix đã trở thành một trong những dịch vụ streaming có ảnh hưởng nhất thế giới nhờ phân tích dữ liệu như thế nào?
 • 12/11/2018 - 10:19

  Disney tuyên chiến Netflix

  Disney đã tuyên bố họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Netflix và các nền tảng nội dung trực tuyến khác bằng một ứng dụng di động.
 • 12/07/2018 - 08:30

  Hiện tượng Netflix

  Khoản tiền chi thêm của Netflix cũng đủ để trả cho tất cả các chương trình của HBO hoặc của BBC.