Hủy

Ngăn ngừa Tin tức

  • 25/10/2013 - 22:22

    Ngày 25/10 NHNN hút ròng 31 tỷ qua OMO

    Theo thống kê của SSI Research, hôm nay NHNN bơm ra 100 tỷ trên thị trường mở (OMO) và hút vào 131 tỷ, tương đương hút ròng 31 tỷ đồng.