Hủy

Người mua vàng Tin tức

  • 13/05/2014 - 12:22

    Dân TPHCM mua ròng 2 tấn vàng

    Luỹ kế 3 tháng đầu năm, lượng mua vàng miếng của doanh nghiệp trên địa bàn đạt khoảng 29 tấn, trong khi đó bán ra 31 tấn.
  • 17/12/2013 - 10:11

    Thời thượng rượu vang Romanee-Conti

    Romanee-Conti nhãn vang Burgundi thời thượng nhất thế giới, đang thống trị thị trường vang cao cấp, với mức giá kỷ lục mua ở các nhà đấu giá thế giới.