Hủy

Nhà hàng Hàn Quốc Tin tức

  • 16/04/2014 - 10:53

    BTP gặp thuận lợi nhờ hạn hán

    Dự báo lượng mưa hạn chế sẽ khiến sản lượng các nhà máy thủy điện giảm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng 30% lượng điện đặt hàng BTP trong năm 2014.
XOR, XOR Việt Nam