Hủy

Nhiễm khuẩn Tin tức

Vài điều phải biết về món hàu sống

Vài điều phải biết về món hàu sống

Tạp chí chuyên về ẩm thực Mỹ Bon Appétit hóm hỉnh nhận xét, người ăn hàu sống thường có 2 loại: loại ăn vì thích hàu sống thật sự, và loại ăn vì công dụng "tăng khả năng đàn ông".

XOR, XOR Việt Nam