Hủy

Nobel Y Học Tin tức

  • 10/12/2013 - 23:37

    OPCW nhận giải Nobel Hòa bình

    Giải Nobel Hòa bình 2013 được trao chocho Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW), nơi trách nhiệm giám sát tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.