Hủy

Noi dien Tin tức

  • 10/06/2015 - 08:42

    Sắp thả nổi giá điện

    Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hôm qua cho biết, đầu năm 2016 sẽ điều chỉnh giá điện để theo thị trường.