Hủy

Nói dối Tin tức

Người Việt bốn phương (597)

Người Việt bốn phương (597)

100 trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã về nước tham dự Chương trình “Kết nối mạng lưới đổi mới, sáng tạo Việt Nam”.

  • 19/01/2016 - 12:30

    Kết nối để đổi thay

    Dự đoán đến năm 2020, thế giới sẽ có 50 tỉ thiết bị được kết nối internet.