Hủy

Noi kho Tin tức

  • 30/10/2014 - 14:39

    Lúa mỳ Nga gặp khó do thiếu mưa

    Xuất khẩu lúa mỳ của Nga niên vụ 2015-2016 có thể giảm xuống 18 triệu tấn từ mức kỷ lục 24 triệu tấn niên vụ hiện tại.