Hủy

Nóng bỏng Tin tức

  • 08/05/2013 - 09:28

    PAN thế chân HVG cho những vụ M&A?

    So voi Hùng Vương, PAN có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân sự đến tài chính. Có thể, PAN sẽ thế chân Hùng Vương trong những bàn M&A.